Våre tjenester

Anbudsutsatte tjenester fra NAV

Vi leverer tilbud til NAV via deres anskaffelsesstrategi i form av anbud som dekker alle områder innenfor arbeidsinkludering.

Les mer

Kompetansepluss

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

Les mer

Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev.

Les mer

Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram? Kanskje Ekspertbistand er noe for deg og din bedrift.

Les mer

Arbeidsinkludering 

Enter Tiltak AS bistår mennesker med arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked. Dette gjøres gjennom kartlegging, veiledning, kursing og arbeidstrening. Enter Tiltak AS samarbeider med bedrifter i lokalt næringsliv om ulike praksisplasser og faste stillinger. I tillegg tilbyr vi arbeidstrening i vårt søsterselskap TekTeam. All innsøking til Enter Tiltak AS foregår via NAV.

Les mer på Enter Tiltak

Norskopplæring for bedrifter uten støtte

Jobb og Utvikling AS
Tømmerkrana 20
3048 Drammen
Tel: 32276100

Org. nr: 928 050 351