Anbud

Anbudsutsatte tjenester fra NAV

Vi leverer tilbud til NAV via deres anskaffelsesstrategi i form av anbud som dekker alle områder innenfor arbeidsinkludering som for eksempel:

  • Avklaring
  • Oppfølging
  • Aktiv på vei til læreplass
  • Ulike Amo kurs som for eksempel Norskopplæring

Jobb og Utvikling AS
Tømmerkrana 20
3048 Drammen
Tel: 32276100

Org. nr: 928 050 351