Arbeidsinkludering

Kartlegging

Alle har et ståsted for kompetanse og funksjonsevne. Dette kartlegger vi hos hver enkelt deltaker, på bestilling fra NAV. Kartleggingen avklarer muligheten for å oppnå arbeidsdeltakelse. Tiltaket innebærer karriereveiledning og en plan for utprøving og arbeidsaktiviteter. Aktivitetsplanen vil synliggjøre den enkelte deltakers evner, interesser, ønsker og muligheter i arbeidslivet. Veileder hos oss benytter avanserte kartleggingsverktøy.

Kvalifisering

Det er ikke lett å komme inn i arbeid uten kunnskap og erfaring. Derfor er trening og tilrettelegging en god begynnelse på oppstart/ re-start i arbeidslivet. Kvalifiseringen forutsetter at deltakerne er kartlagt og at det videre løpet er avklart. Arbeidspraksis og opplæring er hovedaktiviteten i dette tilbudet. Læringsmål med tidsplan for å nå målene er også innbefattet i planen. Tiltaket kan også innebære lærlingeplass som fører til fagbrev.

Arbeidspraksis

Aktivitetsplanen er grunnlaget for utprøving i arbeid, og praksis styrker alltid mulighetene for å få fast jobb. Vi gjennomfører tilrettelagt opplæring og arbeidstrening hos oss eller i en bedrift vi samarbeider med. Det er mulig å prøve ut ulike arbeidsformer som passer den enkeltes kompetanse, interesser og utfordringer. Jobbveileder følger aktivitetsplanen og læringsmålene og deltar aktivt underveis i kvalifiseringsløpet.