Ledige stillinger

Vi har ledig engasjementer som 

Instruktør i norsk for minoritetsspråklige

 Enter leverer tjenesten kurs i norskopplæring for minoritetsspråklige  i Drammen, Hokksund, Kongsberg, Hønefoss og Gol. I første omgang er vi ute etter instruktør i Kongsberg.

Kursene er av 10 ukers varighet med mulighet for 10 nye  uker. Det jobbes med ulike metoder og bruk av ulike verktøy for å styrke skriftlig og muntlig norskferdigheter for arbeidssøkende minoritetsspråklige. Dette skal føre til at deltakerne kan få dokumentasjon på sine norskferdigheter for bruk i jobbsøking. Norskopplæringen er arbeids- og yrkesrettet. Deltakerne skal komme opp på et A2 eller B1 nivå ut fra yrkesønsker og krav til norsknivå i ønsket yrke.

Arbeidsoppgaver

 • Følge fagplan for norskopplæringen
 • Kartlegging av deltaker ved kursstart
 • Norsktest ved start og slutt
 • Kartlegging av deltakers språkkompetanse og avstemming av denne i forhold til yrkesinteresser/-kompetanse i forkant av undervisningen
 • Undervisning og oppfølging i gruppe og individuelt

Ønskelige kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Pedagogikk
 • Voksenpedagogikk og/eller norsk som andrespråk eller tilsvarende
 • Undervisning av deltakere med svake lese- og skriveferdigheter
 • Bred kompetanse innen kulturforståelse og kommunikasjon
 • Erfaring med målgruppen minoritetsspråklige og undervisning av voksne
 • God kjennskap til verktøy for kartlegging av yrkesinteresser og yrkeskompetanse
 • Kjennskap til og bruk av kursets e-læringsprogram

 

Kontakt Vibeke Holst, sjef for Jobb og Utvikling. Søknad sendes til vibeke@enterkompetanse.no snarest. For ytterligere spørsmål om engasjementene kan du ringe 99712150.