Næringstjenester

Omstilling

Omstillingsprosesser i næringslivet er utfordrende, men nødvendig for å sikre inntjening og konkurransekraft. En god omstillingsprosess innebærer at både den menneskelige og den forretningsmessige siden blir ivaretatt. Vi bistår både ledelsen og de berørte ansatte gjennom hele prosessen.

Arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging

Ikke alle bedrifter har HR-kompetanse i eget hus. Kartlegging i forhold til arbeidsevne, funksjonsvurdering, utprøving, karriereveiledning og oppfølging av ansatte er noe innholdet i vårt tilbud til næringslivet.

Profesjonell oppfølging kan bidra til at sykmeldte kommer raskt tilbake på jobb.

Vi har bred erfaring og nyttige referanser som dokumenterer gode løsninger for både den sykmeldte og bedriften.