Næringstjenester

Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram? Kanskje Ekspertbistand er noe for deg og din bedrift.

Les mer her

Kompetansepluss

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

For mange arbeidsgivere og medarbeidere er den største utfordringen i yrkeslivet det norske
språket. Myndighetene ønsker å styrke basiskompetansen i arbeidslivet og Enter Kompetanse gjør det lettere for store og små bedrifter å benytte seg av regjeringens satsning på kompetanseheving, uten å gjøre det dyrt eller vanskelig å få kurs.

Les mer her

Arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging

Ikke alle bedrifter har HR-kompetanse i eget hus. Kartlegging i forhold til arbeidsevne, funksjonsvurdering, utprøving, karriereveiledning og oppfølging av ansatte er noe innholdet i vårt tilbud til næringslivet.

Profesjonell oppfølging kan bidra til at sykmeldte kommer raskt tilbake på jobb.

Vi har bred erfaring og nyttige referanser som dokumenterer gode løsninger for både den sykmeldte og bedriften.

Omstilling

Omstillingsprosesser i næringslivet er utfordrende, men nødvendig for å sikre inntjening og konkurransekraft. En god omstillingsprosess innebærer at både den menneskelige og den forretningsmessige siden blir ivaretatt. Vi bistår både ledelsen og de berørte ansatte gjennom hele prosessen.