Om oss

Det finnes mange årsaker til at folk faller ut av arbeidslivet for kortere eller lengre perioder. Enter Kompetanse er en virksomhet som er innrettet på å gjøre slike perioder så korte som mulig. Gjennom aktivt og målrettet arbeid har vi bistått med å gjøre nedturer til oppturer. Vi har sett trygdemottakere bli stolte lønnsmottakere og skatteytere. Vi har sett folk ta nytt ansvar for eget liv, for mennesker rundt seg og for sin plass i samfunnsmaskineriet. Uansett utgangspunkt: Det er sånt som gjør folk til hele mennesker. Samfunnsborgere med selvtillit, verdighet og rak rygg.

Enter er også en kommersiell virksomhet. Vi konkurrerer på pris og kvalitet som enhver annen bedrift, selv om utgangspunktet for vår virksomhet er litt annerledes enn de fleste. Det betyr bare at vi må være minst like gode, like flinke, like smarte og like effektive som de andre.

I våre øvrige avdelinger jobber vi profesjonelt med catering, kantinedrift, tynnplateproduksjon, kabelkonfeksjonering, og innredning til varebiler, for å nevne noe. Finn ut mer på og tekteam.no