Opplæring og kompetanse

Norskopplæring

I samarbeid med NAV gjennomfører vi norskkurs for fremmedspråklige. Kurset har hovedfokus på språkkunnskaper som trengs for å delta i arbeidslivet i Norge generelt og i utvalgte bransjer spesielt.

300 timers opplæring har som mål at deltakerne skal fungere i standard A2 eller B1 etter europeisk norm for språkferdigheter.

KompetansePluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning og utilstrekkelige norskkunnskaper. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å meste krav og omstilling i arbeidslivet.