Våre samarbeidspartnere

Strømsgodset fotballklubb

Vi er samarbeiderpartner under samfunnsansvar i SIF nettverket

https://www.godset.no/samarbeidspartnere

Blå ressurs

Hospitering/praksis i SIF-organisasjonen.

Nettverksarbeid og promotering mot sponsorpoolen.

Prosjektet AFT Gatelaget.

https://fb.watch/7EtOzFaq3M/

 

 

Arbeid og Inkludering

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 35.000 personer.

https://www.arbeidoginkludering.no/

 

 

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet hjelper bedrifter med arbeidskraft

Ringer i Vannet-strategien bygger på forståelsen av at de aller fleste mennesker i dette landet ønsker og kan utføre en jobb og at bedriftene trenger arbeidskraft. Å lykkes enda bedre i denne koblingen vil gi store samfunnsøkonomiske og menneskelige gevinster.

Strategien bygger også på at arbeidsgivere ønsker arbeidstakere med de rette kvalifikasjoner ut i fra hva slags arbeid som skal utføres. Det er viktig at arbeidsgivere får arbeidssøkere fra attføringsbedrifter som har, eller som kan tilegne seg, tilfredsstillende kompetanse.

Attføringsbedriftene, som er spredt over hele landet, har lang erfaring med å forberede personer med ulike former for yrkesbegrensninger på en slik måte at de kan møte arbeidsgiveres krav. De vil også kunne foreta den nødvendige oppfølging på arbeidsplassen som NHO – bedriften krever, også etter ansettelsen.

Ringer i Vannet strategien innebærer en metodikk der NHO – bedrifter får kontakt med en lokal attføringsbedrift som vurderer om man har kandidater som gjennom opplæring og veiledning kan være aktuell arbeidskraft for NHO – bedriften.

https://www.nho.no/samarbeid/ringer-i-vannet/

 

 

Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune. Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Samarbeid med OKvekst om Lærekandidatordning

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst  har 32 medlemsbedrifter i Viken.

Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfag og resepsjonsfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune.

 

https://okvekst.no/

Jobb og Utvikling AS
Tømmerkrana 20
3048 Drammen
Tel: 32276100

Org. nr: 928 050 351