Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere?

Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med langt eller hyppige sykefravær? Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram? Kanskje Ekspertbistand er noe for deg og din bedrift.

Hva er Ekspertbistand?
Nøytral ekstern part.
Ved langvarig eller hyppig sykefravær til tross for tilrettelegging og oppfølging kan det være nyttig å se situasjonen utenfra. Ekspertbistand innebærer at en nøytral part med kompetanse på arbeid og helse bistår og kartlegger hva som skal til for at arbeidstaker og arbeidsgiver får redusert sykefravær og et mer stabilt arbeidsforhold.

Reduserte kostnader
Ekspertbistand skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen, og er en del av virkemidlene i den nye IA-avtalen. Ved en forhåndsgodkjent søknad dekkes kostnader inntil 23 100,- av NAV.  

https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-ekspertbistand

Hvem kan få ekspertbistand?
Alle kan søke Ekspertbistand, men tilbudet erstatter ikke arbeidsgivers tilretteleggingsplikt ved sykefravær. Tilskudd til Ekspertbistand er et alternativ dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer frem til en felles løsning slik at den sykmeldte kan returnere til arbeidet.

Har du spørsmål eller leter du etter en ekspert?

Vi står klar til å bistå din bedrift med sykefraværutfordringer. Med lang fartstid fra sykefraværarbeid og arbeidsmiljøutfordringer kan vi bistå både medarbeidere og ledere. 

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r08-07a-for

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen