Kontakt oss

Jobb og Utvikling sin hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag fra NAV.

Om oss

Jobb og Utvikling sin hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag fra NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom blant annet opplæring og sykefraværsarbeid.

Det finnes mange årsaker til at folk faller ut av arbeidslivet for kortere eller lengre perioder. Vår virksomhet er innrettet på å gjøre slike perioder så korte som mulig. Gjennom aktivt og målrettet arbeid har vi bistått med å gjøre nedturer til oppturer. Vi har sett folk ta nytt ansvar for eget liv, for mennesker rundt seg og for sin plass i samfunnsmaskineriet. Uansett utgangspunkt: Det er sånt som gjør folk til hele mennesker med selvtillit, verdighet og rak rygg.

Formål visjoner og verdier:

Formålsparagraf overordnet for alle selskaper under Enter Kompetanse AS

Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, dvs opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved fabrikasjon, omsetning og annen forretningsvirksomhet.
Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte.
Forretningskontoret er i Drammen

I Jobb og Utvikling har vi suksess skaper suksess som visjonen vi arbeider etter.

For oss betyr det at vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker kan delta og lykkes med å skape et liv med mening og tilhørighet.

Gjennom våre verdier – fleksibel, innovativ, profesjonell og åpen er vårt hovedfokus å få mennesker ut i jobb og forhindre at noen faller ut av arbeidslivet.

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen