Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

Strømsgodset fotballklubb

Vi er samarbeiderpartner under samfunnsansvar i SIF nettverket

https://www.godset.no/samarbeidspartnere

Blå ressurs

Hospitering/praksis i SIF-organisasjonen.

Nettverksarbeid og promotering mot sponsorpoolen.

Prosjektet AFT Gatelaget.

https://fb.watch/7EtOzFaq3M/

Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune. Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene.

Arbeid og Inkludering

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Årlig yter landet disse tjenester til nærmere 35.000 personer.

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet hjelper bedrifter med arbeidskraft

Ringer i Vannet-strategien bygger på forståelsen av at de aller fleste mennesker i dette landet ønsker og kan utføre en jobb og at bedriftene trenger arbeidskraft. Å lykkes enda bedre i denne koblingen vil gi store samfunnsøkonomiske og menneskelige gevinster.

Kopano

Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter. Vi jobber for at alle, uansett forutsetninger og drømmer, skal kunne lykkes i arbeidslivet.

Helt Med!

Vi samarbeider med Helt Med og har oppfølgingsansvaret for arbeidstakere ute i bedriftene. Stiftelsen HELT MED bidrar til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker.

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen