Kompetansepluss

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

Kompetansepluss

Vet du at det finnes en offentlig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

For mange arbeidsgivere og medarbeidere er den største utfordringen i yrkeslivet det norske språket. Myndighetene ønsker å styrke basiskompetansen i arbeidslivet og Enter Kompetanse gjør det lettere for store og små bedrifter å benytte seg av regjeringens satsning på kompetanseheving, uten å gjøre det dyrt eller vanskelig å få kurs.

Gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss, som forvaltes av direktoratet Kompetanse Norge, kan bedrifter og organisasjoner søke om midler for å styrke ansattes ferdigheter i norsk språk, inkludert lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.

Kursene blir uten kostnad for arbeidstaker og arbeidsgiver, men arbeidsgiver må til gjengjeld regne med å bruke litt av arbeidstiden på å organisere og følge opp kursene. Vi sørger for at kursene har høy kvalitet, og tar oss av søking og rapportering til myndighetene.

Les mer her om kompetansepluss her:
https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/?gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf7_x7CNrGy_MaS6u_W0BAfLSbIbjNN91ljGdcQhJEETObSmHotMGBxoCilkQAvD_BwE

Her er noen gode eksempler på hvorfor din bedrift bør søke på Kompetansepluss midler og de positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

  • Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
  • Bedre kundeservice
  • Mer motiverte og selvgående medarbeidere
  • Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
  • Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Les om erfaringer fra andre bedrifter som har gjennomført ulike kurs:
https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/Reportasjer/


Hvordan gjennomfører vi kursene.
Opplæringen kan skreddersys slik at innhold er tilpasset din virksomhet. Vi kan for eksempel tilpasse undervisning i lesing, skriving og regning til din bedrift.
Undervisningen kan skje i bedriften, i ordinære klasserom hos Enter Kompetanse eller i digitale klasserom. Undervisningen kan gjennomføres på dagtid, kveldstid eller i helg og et kursopplegg vil bli laget i samarbeid med din bedrift.

Hvordan søker du på Kompetansepluss?
Enter Kompetanse har bistått bedrifter som kurstilbyder og søkt tilskuddsordningen i samarbeid med bedrifter gjennom en årrekke. Enter Kompetanse tilfredsstiller de krav som er stilt fra Kompetanse Norge til faglig og administrativ kvalitet. Du søker om midler sammen med oss. Et kurs må ha minst 5 deltakere. Du kan søke alene eller sammen med andre bedrifter eller organisasjoner.

Vi har lang erfaring med Kompetansepluss og hjelper deg gjerne med hele prosessen fra A til Å. Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med en av oss for en uformell prat.

Stine Warloff Ødegaard
Mail: stine@enterkompetanse.no
Tel: 92042808

Søknadsfrist for midler til 2023/24 er starten av desember 2024

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen