Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift.

Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. Ordningen kalles grunnkompetanse og sluttkompetansen er kompetansebrev. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. Hvor store eller hvilke deler av læreplanen lærekandidaten skal ha opplæring i er individuelt og avtales mellom lærekandidat og bedrift. Den formelle godkjenningen av opplæringskontrakten gjøres av Viken Fylkeskommune. Opplæringen avsluttes med en prøve; en kompetanseprøve. Det er prøvenemnda i det enkelte fag som bedømmer kompetanseprøvene

Samarbeid med OKvekst om Lærekandidatordning

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 32 medlemsbedrifter i Viken.

Et opplæringskontor et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag, anleggsgartnerfag og resepsjonsfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune.

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen