Lærekandidatordning

Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan.

Lærekandidatordning

Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å oppnå full yrkes- eller studiekompetanse. Du kan du legge opp et løp mot grunnkompetanse og få et kompetansebevis. 

Hvem kan bli lærekandidat?

Lærekandidatordningen er en individuelt tilpasset ordning for deg som har eller vil få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse. Dette kan være for deg som har:

 • hatt spesialundervisning 
 • mangler karaktergrunnlag eller ikke har vurdering ved overgang til opplæring i bedrift
 • som har bestått Vg1 og Vg2, men som av ulike årsaker skal ha en tilpasset læreplan i bedrift

Målet er at lærekandidaten skal:

 • ha opplæring etter en individuell plan 
 • mestre opplæringssituasjonen 
 • oppnå så høy kompetanse som mulig 
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet
 • ta en kompetanseprøve ved slutten av læretiden, tilpasset kandidatens mål

Tilpasset lærekandidatplan

Lærebedriften skal lage en tilpasset lærekandidatplan som:

 • beskriver hvilke mål du som lærekandidat skal nå i løpet av læretiden
 • er individuell og kan endres underveis i samarbeid med deg, lærebedriften og fylkeskommunen
 • lages med utgangspunkt i den generelle læreplanen og det enkelte fag sin læreplan, bedriftens arbeidsoppgaver og kandidatens forutsetninger og muligheter

Hos oss kan vi tilby et lærekandidatløp innenfor følgende fagområder:

Platearbeid, Sveis, Lager/logistikk og overflateteknikk

Om du ønsker omvisning eller en prat med oss for å se hva vi kan tilby av opplæringsmuligheter ta kontakt med Stine stine@enterkompetanse.no  Tel 92042808

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen